کد خبر: 133492
تاریخ خبر: ﺳﻪشنبه, 18 تیر 1392
احياي يك پيشنهادحسن بهشتي‌پور

‌كارشناس مسائل بين‌المللسياست‌هاي هسته‌اي ايران دو بعد اعلاني و اعمالي دارد: حوزه اعمالي،‌ جنبه كارشناسي دارد كه در نشست‌هاي غيررسانه‌اي بررسي مي‌شود اما در بعد اعلاني،‌ مي‌توان به راهكارهايي براي بهبود روند پرونده هسته‌اي اشاره داشت. در اين راستا مشخص است كه تقويت هيات مذاكره‌كننده بسيار مهم است كه به نظر مي‌رسد اين مسئله در اولويت‌هاي دولت جديد قرار گرفته است. اما در بخش تاكتيك‌ها بايد گفت كه در آخرين دور مذاكرات ايران و گروه 1+5 در آلماتي، غربي‌ها پيشنهاد داده بودند كه ايران 3 كار انجام دهد: 1 - تاسيسات هسته‌اي فردو را به مدت 6 ماه تعليق كند 2 - روند غني‌سازي اورانيوم 20 درصد را متوقف سازد 3 - روند اكسيد كردن اورانيوم 20 درصد و تبديل آن به صفحات سوخت را براي ايجاد اطمينان در طرف غربي ادامه دهد.غربي‌ها مابه ازاي اين پيشنهاد را لغو تحريم‌هاي فلزات گرانبها قرار دادند كه اين مسئله مورد قبول تيم مذاكره‌كننده قرار نگرفت. از اين رو تيم جديدي كه آقاي روحاني تشكيل خواهد داد، مي‌تواند اين پيشنهاد را مورد بازنگري قرار داده و بر سر مابه‌ازاي دريافتي از غرب، پيشنهادات جديدي داده و بحث بر سر اين راهكار را ادامه دهد. در حقيقت آقاي روحاني بايد اين مسئله شكل‌گرفته در كشور مبني بر اينكه نمي‌شود به غرب اعتماد كرد را با ارائه طرح‌هاي مبتكرانه بر سر ميز مذاكره حل كند.


پرینت