کد خبر: 133493
تاریخ خبر: ﺳﻪشنبه, 18 تیر 1392
بازنگري در رابطه با اروپاعلي بيگدلي

استاد دانشگاهچند روز پيش اتحاديه اروپا اعلام كرد كه 6‌ماه به ايران فرصت خواهد داد تا بتواند براي حل پرونده هسته‌اي راه‌حل جديدي پيدا كند اين مسئله از دو جنبه براي ايران، فرصت ساز است: 1 - اتحاديه اروپا بيش از آمريكا به حل مشكلات علاقه‌مند است زيرا ما به‌طور سنتي با اروپايي‌ها روابط فرهنگي،‌اقتصادي و اجتماعي داشتيم و اين مسئله فرصتي است تا روابط خود را با آنها احيا كنيم 2 - فرصتي است تا ما به‌طور نسبي در حوزه داخلي به حل مشكل بپردازيم.

به اين ترتيب كه ابتدا رهبري موضع رسمي را اعلام كنند و به اين ترتيب، حوزه‌هاي پراكنده قدرت كه خيلي علاقه‌مند به حل مشكل هم نيستند از طرح مواضع مخالف با طرح رسمي نظام و دولت خودداري نمايند. بر اين اساس حل مشكل هسته‌اي چنانكه مقام معظم رهبري فرمودند آسان است. در مرحله بعدي خود آقاي روحاني بايد به اروپا سفر كرده و ديدار با مقامات مهم و تاثيرگذار اروپايي در پرونده هسته‌اي را در دستور كار خود قرار داده و رو در رو به شفاف‌سازي در اين حوزه بپردازد. از اين رو روحاني با سابقه‌اي كه در اين رابطه دارد و همچنين لحن آرام‌تر خود مي‌تواند با اتحاديه اروپا اين مشكل را آسان‌تر پيش ببرد.


پرینت