بی‌شک هاکنی مرد بزرگی است. بزرگیِ او در تنوع‌طلبی‌ای است که همواره در آثارِ مختلفش می‌توان دید. هاکنیِ کوبیست، هاکنی پاپ یا هاکنیِ چاپگر و یا هرچه باشد. او هر چه باشد یا هرچه بنامیم دنیای مردی شاد، خوشگذران و سعادتمند را نشان می‌دهد. آثاری که در کلیت با یکدیگر فاصله‌ی زیادی دارند ولی می‌خواهند با تردستی مشهودی زندگی یک نقاش یا عکاس را بنمایانند.  هاکنی تنوع طلب! تنوع به این معناست که جسارتِ تغییرِ حال در هاکنی باعث درکِ زندگیِ آثارش می‌شود.

یک شیــرجــه‌ی بزرگ wikipedia ، نقاشی‌ای به ابعادِ 242 سانتی‌متر در 243  است که در 1967 به‌وسیله اکرولیک روی بوم پدید آمده.

تصویر نشان‌دهندی یک روز گرم و آفتابی با آسمانِ آبی بدون ابر در کالیفرنیاست. نگاهِ نقاشی انگلیسی است به استخرِ یک خانه‌ی مدرن که با اختلالِ ترشحاتِ آب دچار یک نوسانِ تصویری شده است. این نوسان به‌وسیله‌ی شیرجه‌ای که شخصِ غایب در استخر انجام داده به‌وجود آمده. همین مسئله باعثِ ابهامیِ جذاب و شیرین می‌شود که هم می‌تواند مخاطب را به جای شیرجه زننده بگذارد و هم می‌تواند ابهامِ معماگونه‌ای را در کار پدید آورد. حال مسیرِ ذهنیتِ مخاطبان به هر طرف که برود روی یک نقطه متمرکز می‌شود آن هم تجربه شناکردن و شیرجه زدن است. آن هم در یک روز گرم و آفتابی! این چیزی اس که همه تجربه کرده‌ایم و برای تجربه‌ی دوباره‌اش لحظه‌شماری می‌کنیم.

هاکنی این کار را بین آوریل و ژوئن سال 1967 ، زمانی که در دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا، تدریس می‌کرد آفرید. خانه‌ی نقاشی شده در پس‌زمینه با درب‌های شیشه‌ای که انعکاسی از فضای روبه‌روی خود دارد تضادی دلنشین با صورتیِ دیوار و فضای ساده‌ی نقاشی دارد. همچنین سایه‌ی زیر صندلی نشان می‌دهد زمانِ شیرجه وسطِ روز است و چیدمانِ نقاشی در فواصلِ زیاد از هم داستانِ نقاشی را به شفافی بازگو می‌کند. شناگرِ داستان از طریقِ چوبه‌ی دایبِ زرد رنگی شیرجه‌ای جانانه زده ولی دایب به خاطر پرسپکتیو کج نشده بلکه این به خاطر کج شدنِ آن است. دایب، مسیرِ شناگر و مخاطبین را به سمت مرکزِ نقاشی راهنمایی می کند و قطراتِ آب هجومِ ناگهانی‌ای به آسمانِ آبی و پاک کرده است. گویی شناگر هنوز زیر آب است و حضور خود را از تابلو مخفی کرده است همچون صندلی که بدون صاحب رها شده. خانه، اما، با وجود اینکه در پس زمینه قرار گرفته می‌خواهد از حواشی و فضای اطراف استخر خبر دهد.

این نقاشی گزارشی از دو هفته کار با رنگ از دو ثانیه لذت است. رنگ‌های محدود که بدون زیرسازی به سادگی در کنار هم قرار گرفته‌اند زندگی ساده، عامه پسند و در لفظی قابل توجه: پاپ هستند. پاپ به محبوب برای عامه و قابل فهم برای همه. رنگ‌ها، به‌جز چَلَب چُلوبِ آب با ظاهری ساده و با استفاده از یک غلتک کار شده.